Motto: "Nu fiindcă lucrurile sunt dificile nu îndrăznim, ci fiindcă nu îndrăznim sunt ele dificile." Seneca
image

Corneliu Pacurariu (1937-1989)

"Prevăd că, în viitor, chiar şi numele comunei tale natale să se schimbe după numele tău, când contemporanii îşi vor da seama de valoarea multilaterală a ta." Prof. Şerban Fănel
DATE BIOGRAFICE
Născut la data de 13 septembrie 1937, într-o familie de ţărani simpli din Micăsasa, Corneliu Păcurariu a urmat clasele I-VIII la şcoala elementară din localitate, continuând cu studiile liceale la Sibiu şi, apoi, la Mediaş.
După absolvirea cursurilor Facultăţii de Filologie, Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii "Victor Babeş" din Cluj, tânărul Corneliu Păcurariu îşi începe activitatea de dascăl în anul 1958 ca profesor de limba română în comuna Bia-Târnăveni, unde se şi căsătoreşte.
În 1960, Corneliu Păcurariu îşi îndeplineşte dorinţa de a profesa în satul natal, ajungând profesor de limba română şi, apoi, director al şcolii din Micăsasa, până în anul 1975, când este numit primarul comunei, până în anul 1979.

ACTIVITATEA CULTURALĂ
Pasionat de şah, sport şi folclor, Corneliu Păcurariu s-a implicat activ în diverse activităţi socio-culturale, făcându-se remarcat şi apreciat, aşa cum reiese dintr-un cotidian al vremii:
"Activitatea culturală era sub posibilităţi. Amatori erau destui, dar lipsea un îndrumător competent. Atunci Păcuraru s-a apucat de lucru.(...) Când elevii au greutăţi în studiu, când se observă la unii delăsări, Păcuraru se interesează operativ de cauza stării de fapt."
Îndrumător talentat  şi competent, a fost director de cămin şi a condus diverse formaţii locale de:
- teatru
- grup vocal
- instrumentişti şi solişti
- montaj folcloric
- brigade de agitaţie.

VALOARE ŞI PRESTIGIU
Începând cu anul 1979, Corneliu Păcurariu îşi reia activitatea de profesor la şcoala din comună, continuând, în acelaşi timp, să-i îndrume cu dăruire pe tinerii talentaţi, fiind convins că: "în fiecare om există un talent".
În acelaşi an, împreună cu cercetătorul Mihai Blăjan, a elaborat comunicarea "Noi descoperiri arheologice", publicată în colecţia "Marisia", Târgu-Mureş, nr.8.
În 1985 îi sunt recunoscute meritele, primind titlul "Profesor evidenţiat". Trece în nefiinţă la data de 18 martie 1989.
Post-mortem, este numit "Cetăţean de onoare al comunei", ca o recunoaştere a valorii moştenirii lăsate.
Tot ca o dovadă de apreciere, începând cu 2012, şcoala din localitate îi poartă numele, devenind Şcoala Gimnazială "Corneliu Păcurariu".    

"Păcuraru Cornel are 25 de ani. În pofida tinereţii, câteva fire argintii au răsărit în părul său bogat, de nuanţă aurie. De sub sprâncenele stufoase, creionate parcă cu migală pe fruntea lată, ne privesc doi ochi blânzi de culoarea cerului. Seninătatea lor îţi inspiră încredere, hotârâre. Vorbeşte rar, chibzuit, cuvintele lui fiind însoţite de gesturi convingătoare." (Scria redactorul Ilie Gabra într-un cotidian al vremii)

Prezentare Corneliu Pacurariu