Motto: "Nu fiindcă lucrurile sunt dificile nu îndrăznim, ci fiindcă nu îndrăznim sunt ele dificile." Seneca
image

Tinte strategice

1. Reconsiderarea managementului la nivelul unității. Implicarea tuturor factorilor în luarea deciziilor-conducerea participativa;
2. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală, al asigurării siguranţei şi securităţii elevilor;
3. Eficientizarea procesului de învăţământ în toate compartimentele sale: şcolarizare–frecvenţă / conţinut-calitate / performanţă şi succes şcolar;
4. Reducerea absenteismului și ameliorarea rezultatelor școlare prin asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;
5. Asigurarea bazei materiale și continuarea dezvoltării și modernizării ei.