Motto: "Nu fiindcă lucrurile sunt dificile nu îndrăznim, ci fiindcă nu îndrăznim sunt ele dificile." Seneca
image

Comisii

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ
- responsabil: Datcu Elena
- membri: Tătaru Corina, Oprisor Alina
Comisia de  curriculum/CDS
- responsabil: Groza Mihaela
- membri: Sima Codruţa
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
- responsabil: Vitalyos Cristina
- membri: Feher Paul, reprezentant politie Idu Ilie, repr. parinti Nicula Ana Maria        
Comisia pentru acordarea burselor şi a rechizitelor
- responsabil: Părăuan Delia
- membri: Pădurariu Daniela, Deac Petru
Comisia pentru recensământ
- responsabili: Groza Mihaela, Deac Petru
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă/PSI
- responsabil: Feher Paul
- membri: Moisii Camelia
Comisia pentru inventar, casare, declasare  şi valorificare a materialelor rezultate
- responsabil: Streza Ioan
- membri: Deac Petru, cont. Nemes Viorica
Comisia învăţătorilor/educatoare
- responsabil: Tataru Corina 
Comisia mixtă a profesorilor (real-umanista)
- responsabil: Streza Ioan
Comisia diriginţilor
- responsabil: Părăuan Delia
Consilier educativ
- Raica Elena
Lider sindicat
- Cristea Maria
Comisia pentru promovarea imaginii şcolii
- responsabil: Cristea Maria
- membri: Feher Paul, Bacea Ana
Comisia de perfecţionare şi formare continuă
- responsabil: Groza Alina
- membri: Bugner Monica
Comisia de arhivare
- reponsabil: Nemes Viorica
Comisia de orientare scolara si profesionala
- responsabil: Datcu Elena
- membri: Bacea Ana
Comisia de achiziţii:
- responsabil: Cristea Maria
- membrii:Oprişor Alina
Comisia de monitorizare şi notare elevilor:
- responsabil: Vlad Adriana
- membrii: Bacea Ana
Comisia pentru urmărirea frecvenţei elevilor:
- responsabil: Părăuan Delia
- membrii:Raica Elena, Barna Elena
Responsabil corn-lapte: Vlad Adriana, Deac Petru
Revista şcolii : Datcu Elena, Brustur Laura
Responsabil CDI şcoală: Datcu Elena/ CDI gradiniţă: Cristea Maria